• Stacks Image 561

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 562

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 563

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 18

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 22

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 23

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 27

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 757

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 758

  Caption Text

  Link
Stacks Image 12

Croeso i/Welcome to the website for “Tŷ Bach Twt”

Helo a chroeso i "Tŷ Bach Twt"

Nia yw fy enw a rwyf yn byw ym Mynachlogddu, Sir Benfro

Un o fy hoff ddidordeb ar hyn o bryd yw casglu unrhyw beth "Vintage" a pethe newydd ar steil "Vintage". Rwyn hoff iawn o Hen Lestri , a dros y flwyddyn diwethaf rwyf wedi casglu llawer iawn, sut gymaint a gweud y gwir rwyf wedi penderfynu llogi nhw allan. Maent yn cynnwys Cwpannau a Soseri, Platiau bach, Stand Gacennau, Jygiau Gwydr ac ati. Felly os i chi yn trefnu rhyw achlysur arbennig fel Prioads, Penblwydd, Fete, Parti yn yr Ardd, Codi arian at elusen a eisiau rhywbeth gwahanol beth am cael Te Parti "Vintage"!   Os am wybodaeth pellach cliciwch ar y botwm "Contact Me" neu ffoniwch 01239 831144/07900 692678
 
 Rwyf hefyd yn llogi Cart Losin, sydd yn dod yn boblogaidd iawn mewn priodasau ac achlysuron arbennig.  Mae gennyf ddau Gart yw llogi. Rwy'n addurno y cart yn y lliw o'ch dewis, ac yn llenwi y jariau gwydr gyda losin o'ch dewis hefyd. Neu falle hoffech logi dimond y cart (heb Losin ac ati).
 Rwyf hefyd yn gwneud a gwerthu pethau dwy di neud a llaw megis Hen Fap ar Galon wedi ei gosod mewn Ffram, Hen Garidiau chwarae yn sillafu gair e.e CARIAD ai gosod mewn Ffram , Bathodynnau o Fotymau, Bunting, Cwshins, Calonnau bach, Gemwaith, Cardiau ac ati

NEWYDD - SIOP TŶ BACH TWT AR WAITH AC YN MYND I AGOR YN CRYMYCH, SIR BENFRO YM MIS MEHEFIN 2013

Stacks Image 14
Hello and welcome to "Tŷ Bach Twt"

 My name is Nia and I live in Mynachlogddu., Pembrokeshire 

One of my main interest at the moment is collecting Vintage and Vintage Inspired items. Over the last year or so I have been buying a lot of Vintage Crockery, so many in fact I have now decided to hire them out. They include Cup and Saucers, side plates, Glass Jugs, Serving Plates, Cake Stands etc. So if you have a special occasion coming up like a Wedding , Birthday, Charity Event, Garden Party, Fete why not have something different and have a Vintage Tea Party. For more information go to the "Contact Me"  and send me a message or give me a ring on 01239 831144/07900 692678
 
I also Hire out the Cart Losin ( Sweet Cart) . This is coming very popular in weddings, it can also be used for any special occasion. I have 2 Carts available for hire.  Comes decorated in your choice of colour, with the jars full of sweets of your choice too
 I also make an such as Vintage Maps on wooden heart set in a box frame, Vintage Playing Cards set out as e.g LOVE in a frame, Button Brooches, Cushions, Hearts, Jewellery etc

NEW - TŶ BACH TWT SHOP OPENING SOON IN CRYMYCH, PEMBROKESHIRE - June 2013
Stacks Image 16